PHẦN MỀM GEOGEBA 5.0

 29/12/2020, 01:05

  PHẦN MỀM GEOGEBA 5.0

Mô tả: Vẽ đồ thị hàm số toán học trên máy tính

Phần mềm do GeoGebra Software phát hành, có dung lượng 74.3 MB, có 24590 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows XP/Vista/7/8/8.1/10

Phiên bản hiện tại: 5.0.59.0

Các chức năng của Geogebra

TẢI VỀ

Bài viết liên quan